fbpx

Produkty 2

PRODUKTY

Výroba a montáž oceľových a hliníkových konštrukcií

Výroba a montáž oceľových a hliníkových konštrukcií

betonárske práce (základy, armatúry, betónové podlahy s povrchovou úpravou) - fasády (montáž bočných a strešných panelov, dverí, okien, posuvných brán)

Prestavby a nadstavby budov, rodinných domov, vstavky, prístupové schodiská, výmena stropov, výťahové šachty, podporné stĺpy

Pomocné konštrukcie stavieb – schodiská, požiarne rebríky, terasy, loggie, plošiny, pergoly, podesty, zábradlia, lávky, poklopy, závesné balkóny, podporné konštrukcie, strešné svetlíky

Zariadenia technickej zábavnej činnosti

Kovovýroba, zámočnícka výroba

Objekty – požiarne zbrojnice, sklady, sýpky, umývacie plochy, prístrešky, totemy

Nádoby a atypické oceľové konštrukcie

Podvozky a nadstavby nákladných automobilov

Povrchová úprava konštrukcií

  • Syntetické nátery
  • Polyuretánové a epoxidové nátery
  • Protipožiarne nátery
  • Metalické pozinkovanie
  • Žiarové pozinkovanie

Povrchová úprava konštrukcií

  • Výrobný proces je v súlade s požiadavkami platných noriem
  • Certifikáty zhody systému riadenia výroby
  • Systém manažérstva kvality
  • NDT skúšanie