Požiarne rebríky, schody

Nevyhnutnou súčasťou každej priemyselnej a civilnej budovy z pohľadu bezpečnosti a požiarnej ochrany sú požiarne resp. jednoduché výlezné rebríky v počte a ich umiestnením, ktoré vychádza z projektovej dokumentácie a zodpovedá príslušným normám a štandardom.

Návrh a výroba požadovaných typov rebríkov, interiérových a exteriérových schodov je v súlade s projektovou dokumentáciou s prihliadnutím na ich umiestnenie, spôsob upevnenia a výšku objektu pri dodržaní požadovaných štandardov a platných noriem.

Dopyt na vypracovanie cenovej ponuky

    Kontaktné informácie
    Projektové informácie
    Rozmery projektu