Výroba konštrukčných dielov pre oceľové a hliníkové konštrukcie s triedou prevedenia podľa EN 1090-2: 2019

Požiadavky na kvalitu tavného zvárania v súlade s požiadavkami noriem podľa EN ISO 3834-2 a EN ISO 14554

Certifikácia zváračského personálu podľa 9606-1 Koordinácia a riadenie všetkých výrobných operácií a zvárania v súlade EN ISO 14731

Produkty

 • Výroba a montáž oceľových a hliníkových konštrukcií
 • Mostové a priehradové konštrukcie
 • Podvozky a nadstavby nákladných automobilov
 • Nádoby a atypické oceľové konštrukcie
 • Zariadenia technickej zábavnej činnosti
 • Pomocné konštrukcie stavieb – schodiská, požiarne rebríky, terasy, loggie, plošiny, pergoly, podesty, zábradlia, lávky, poklopy, závesné balkóny, podporné konštrukcie, strešné svetlíky
 • Prestavby a nadstavby budov, rodinných domov, vstavky, prístupové schodiská, výmena stropov, výťahové šachty, podporné stĺpy
 • Betonárske práce (základy, armatúry, betónové podlahy s povrchovou úpravou) – fasády (montáž bočných a strešných panelov, dverí, okien, posuvných brán)
 • Objekty
  • Výrobné haly
  • Skladové haly
  • Logistické haly
  • Poľnohospodárske haly
  • Športové haly
  • Potravinárske haly
  • Servisné haly
  • Výstavné haly
  • Chladiarenské a mraziarenské haly
  • Administratívne budovy
  • Požiarne zbrojnice
  • Sýpky

Povrchová úprava konštrukcií

 • Syntetické nátery
 • Polyuretánové a epoxidové nátery
 • Protipožiarne nátery
 • Metalické pozinkovanie
 • Žiarové pozinkovanie

Charakteristika výrobného procesu

 • Výrobný proces je v súlade s požiadavkami platných noriem
 • Certifikáty zhody systému riadenia výroby
 • Systém manažérstva kvality
 • NDT skúšanie

Dopyt na vypracovanie cenovej ponuky

  Kontaktné informácie
  Projektové informácie
  Rozmery projektu