Zábavná technika

Ako jedná z malá spoločností dokážeme zabezpečiť návrh a výrobu zábavnej techniky na mieru so všetkými potrebnými certifikátmi.

Navrhneme konštrukčné riešenia, ku ktorej patrí revíziu zdvíhacích, elektrických, hydraulických a pneumatických zariadení. Pripravíme potrebnú dokumentáciu na úradnú skúšku zariadenia pred jeho uvedením do prevádzky, vrátane školenia prevádzkovateľa, obsluhy zariadenia a montážnych pracovníkov. Moderné konštrukčné riešenia a flexibilita umožňujú výrobu akejkoľvek techniky.

Dopyt na vypracovanie cenovej ponuky

    Kontaktné informácie
    Projektové informácie
    Rozmery projektu