Oceľové konštrukcie a nadstavby

Vyrábame, dodávame a montujeme rôzne skrutkované alebo zvárané oceľové konštrukcie pre stavebníctvo, priemysel ako aj pre dopravné stavby a fyzické osoby.

Pri realizácii sa snažíme klásť dôraz na jednoduchosť, funkčnosť a predovšetkým naplnenie očakávaní a potrieb zákazníkov. Prípravu výroby podporujeme technickou dokumentáciou, statickým posudkom, realizačnou resp. výrobnou dokumentáciou.

Neustále sa snažíme inovovať, vylepšovať a optimalizovať výrobný proces, čoho dôkazom je aj neustále zlepšovanie vybavenia našich výrobných priestorov , ako aj certifikáty ktorými naša spoločnosť disponuje a sú pravidelne obnovované.

Parametre jednotlivých oceľových konštrukcií sú prepočítané tak, aby vyhovovali konkrétnym snehovým a poveternostným oblastiam, v ktorých sú objekty umiestnené. Jednotlivé konštrukcie sú riešené na mieru podľa potrieb investora.

Hlavné prednosti oceľovej konštrukcie:

 • neobmedzené funkčné i estetické riešenia
 • ekonomickosť a dlhá životnosť ocele
 • rýchlosť montáže konštrukcie
 • cena
 • variabilita konštrukcie – predĺženie, rozšírenie
 • kombinovateľnosť s inými materiálmi

Naše oceľové konštrukcie a ich protikorózna ochrana:

 • Oceľové prestrešenia
 • Premostenia
 • Prístrešky
 • Potrubné mosty
 • Oceľové pochôzdne lávky
 • Nadstavby a prístavby
 • Atypické konštrukcie
 • Syntetické nátery
 • Polyuretánové a epoxidové nátery
 • Protipožiarne nátery oceľových konštrukcií
 • Metalické pozinkovanie
 • Žiarové pozinkovanie ponorom

Oceľové konštrukcie je možné zatepliť pomocou sendvičových panelov. Sendvičové panely vynikajú vysokými termoizolačnými vlastnosťami a dodávajú sa v rôznych hrúbkach, vlastnostiach a farbách. Samozrejmosťou pre tieto panely je vysoká požiarna odolnosť.

Ku každej vyrobenej konštrukcii dodávame pri prebierke certifikáty použitých základných a prídavných materiálov certifikáty zváračov, zváračského dozoru, NDT kontroly zvarov, kontrolnú dokumentáciu výroby a tiež použité WPS pre zváranie, a schválené postupy zvárania WPQR, statické posúdenie konštrukcie stavby.

Dopyt na vypracovanie cenovej ponuky

  Kontaktné informácie
  Projektové informácie
  Rozmery projektu