fbpx

Certifikáty

CERTIFIKÁT zhody systému riadenia výroby : vydal – Stavcert PRAHA

PREDMET ČINNOSTI: Konštrukčné dielce pre oceľové a hliníkové konštrukcie Triedou prevedenia EXC 2 podľa EN 1090-2+A1:2011 Triedou prevedenia EXC 3 podľa EN 1090-2: 2019

CERTIFIKÁT výrobcu na kvalitu zváraných materiálov: vydal - VÚZ Bratislava

PREDMET ČINNOSTI: Oceľové zvárané konštrukcie a haly Systém manažérstva kvality vo zváraní podľa STN EN ISO 3834 časť3 (2018) Systém manažérstva kvality vo zváraní podľa STN EN ISO 3834 časť2 (2020)

CERTIFIKÁT manažérstva kvality: vydal - LL-C PRAHA

PREDMET ČINNOSTI: Výroba oceľových konštrukcií a kovovýroba Splnené požiadavky normy: ISO 9001:2015

CERTIFIKÁT – EWF zváračského dozoru : vydal VÚZ Bratislava

PREDMET ČINNOSTI: Zváračský dozor podľa STN EN ISO 14 544, koordinácia zvárania zodpovednosti a úlohy podľa STN EN ISO 14 731 materiály - podľa ISO TR 15608 skupiny 1,2,3,5,8,9 zváracie procesy – 111,131, 135, 136, 141,15, 83, 121 Európsky zváračský inžinier, Medzinárodný zváračský inžinier

CERTIFIKÁT - EWF zváračského personálu : vydal VÚZ Bratislava

PREDMET ČINNOSTI: všetky polohy zvárania s hrúbkou materiálu nad 3mm, podľa ISO TR 15608 skupiny 1, zváracie procesy – 111,135 Podľa normy: STN EN ISO 9606-1

CERTIFIKÁT - SNAS : Skúšanie vizuálnymi metódami: vydal VÚZ Bratislava

PREDMET ČINNOSTI: Skúšanie vizuálnymi metódami VT 2 stupeň Podľa normy: STN EN ISO 9712 Deklarujeme akosť zvarových spojov podľa STN EN ISO 5817pre : EXC 2 – stupeň kvality C EXC 3 – stupeň kvality B

PROTOKOL: Schválenie postupu zvárania: vydal VÚZ Bratislava

Skúška č.: WPQR- VÚZ-211/18/2712 Skúška č.: WPQR- VÚZ-211/18/2713 Skúška č.: WPQR- VÚZ-211/20/3066

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE: Autorizovaný stavebný inžinier: vydala SKSI

PREDMET ČINNOSTI: Inžinier pre statiku stavieb